SBDO Pezinok
 

U P O Z O R N E N I E o zmene - OBNOVENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN

Zmena  - obnovenie  stránkových hodín SBDO Pezinok

Vzhľadom na stabilizáciu šírenia infekčného ochorenia korona vírusu , SBDO so sídlom v Pezinku , Na bielenisku č.4 , Pezinok od  1.6.2020 obnovuje možnosť  osobných návštev v stránkových hodinách  pre všetky strediská    SBDO Pezinok  / Pezinok , Modra , Senec , Stupava , Malacky / . Táto úprava  ostáva v platnosti do odvolania  . Zároveň prosíme  a  žiadame našich klientov , aby dodržiavali všetky potrebné hygienické nariadenia  . Prosíme klientov , aby svoje požiadavky prednostne riešili formou telefonátov ,  prípadne e-mailom na adresu info@sbdo.sk  ,  prípadne na kontaktoch uvedených na www.sbdopezinok.sk

Podmienky vstupu do kancelárskych priestorov SBDO Pezinok vrátane všetkých stredísk  :

-  ochranná rúška

-  dezinfekcia rúk

-  prítomnosť max jedného klienta

-  pri čakaní pred dverami odstup cca 2 m

Toto upozornenie platí až do odvolania.

Ďakujem za pochopenie