SBDO Pezinok
 

U P O Z O R N E N I E o zmene - zrušenie stránkových hodín


U P O Z O R N E N I E o zmene - zrušenie stránkových hodín

Zmena  stránkových hodín SBDO Pezinok

Vzhľadom na šírenie infekčného ochorenia korona vírusu , SBDO so sídlom v Pezinku , Na bielenisku č.4 , Pezinok od  19.10.2020 ruší osobné návštevy v stránkových hodinách  pre všetky strediská    SBDO Pezinok  / Pezinok , Modra , Senec , Stupava , Malacky / . Táto zmena ostáva v platnosti do odvolania  . Zároveň prosí  a  žiada svojich klientov , aby svoje požiadavky riešili formou telefonátov ,  prípadne e-mailom na adresu info@sbdo.sk  ,  prípadne na kontaktoch uvedených na www.sbdopezinok.sk

Toto upozornenie platí až do odvolania.

Ďakujem za pochopenie