SBDO Pezinok
 
  •  
 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

OBČANOV SO SÍDLOM V PEZINKU

arrow

Pre svojich členov a pre vlastníkov bytov v bytových domoch družstvo zabezpečuje všetky plnenia spojené s užívaním bytov a údržbu bytových domov v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a platnej legislatívy.

  •  
 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

arrow

Pre svojich členov a pre vlastníkov bytov v bytových domoch družstvo zabezpečuje všetky plnenia spojené s užívaním bytov a údržbu bytových domov v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a platnej legislatívy.

Poskytovanie služieb spojených s bývaním

Vítame Vás na prezentácii firmy Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Ponúkame Vám prehľad našich aktivít pri správe a údržbe bytového fondu a pozývame Vás k spolupráci s jednou s najväčších správcovských spoločností na Slovensku. Zdieľajte s nami možnosti efektívnej starostlivosti o bytový a nebytový fond. Využívajte naše neopakovateľné skúsenosti pri efektívnej správe Vášho bytového domu alebo polyfunkčného domu. Zdieľajte spolu s ďalšími vyše 9.OOO užívateľmi v mestách Pezinok, Senec, Stupava, Malacky, Modra a priľahlých obciach vymoženosti lacnejších dodávok elektrickej energie, plynu a ostatných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou. Profitujte z benefitov, poskytovaných našou spoločnosťou pri obnove Vášho nehnuteľného majetku vo forme širokej škály úverov, dotácií , grantov a štátnej pomoci. Vnímajte spoluprácu s nami ako samozrejmosť a vzájomnú dôveru. Umožní Vám naplno sa venovať vlastným kariérnym, osobným, zážitkovým aktivitám s vedomím, že o Váš nehnuteľný majetok je excelentne postarané kolektívom špecialistov. Žite s pocitom, že za Vami v oblasti správy Vášho nehnuteľného majetku stojí spoločnosť schopná nepretržitého zásahu pri prípadných havarijných stavoch v bytovom dome, kvalitným odborným zázemím v každodennom živote, efektívnym spôsobom a cenou dodávaných médií a vyškolenými odborníkmi pri prípadnej obnove Vášho bytového domu. Naše heslo je „spoľahlivosť a dôvera.“ Ing. Peter Poustecký – predseda družstva

zobraziť viac
 

vedenie účtovníctva

 

Kancelárske priestory

ŠIROKÁ PONUKA

KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

V súčasnosti spravuje Stavebné bytové družstvo so sídlom v Pezinku  9513 bytov,   z toho   vlastných 172 a 389 nebytových priestorov Od roku 1998 bolo prevedených do osobného vlastníctva približne 7400 bytov.